"Všichni hledáme odpovědi v knihách,
a přitom ty správné, jsou přímo v nás."


"Nehodnoť nikoho,
v jehož botách jsi neušel aspoň míli."

Staré indiánské přísloví
"V každém z nás žijí dva vlci. Záleží jen na nás,
kterého krmíme, zlého či dobrého."

Staré indiánské přísloví
"Spíše než stálé napomínání a kritiku
potřebují děti své kladné vzory a lásku."

Zuzana
"Láska není obchodník,
který chce dostat zpátky své investice."

Remarque
"Celé tajemství existence je, nemít strach."
Budha


Nový začátek

Nový začátek

Pod tímto spojením si můžeme představit cokoli. Někdo ho spojuje s fungující rodinou a dobrými rodinnými vztahy, druhý s kariérou - odvahou začít podnikat či změnit zaměstnání, jiný zbavením se určitého návyku, například kouření, prokrastinace, přejídání atd.

Podnětů je hodně a všechny mají jedno společné, začátek. Obvykle to znamená, zbavit se strachu. Strachu z nového - neznámého, z nejistoty. Od dětství fungujeme v zaběhnutém modelu, řídíme se našimi vzory a najednou má dojít ke změně. Ale jak? A když už se rozhodneme, vydržíme? Nevystřídá po čase pocit euforie naopak skepse?

V každém případě se jedná o „práci“ sám na sobě. Když uvádím slovo práce, mám na mysli skutečně vynaložené úsilí. Změna nepřijde sama lusknutím prstů bez našeho přičinění. Nejtěžší a zároveň nejcennější pro nás je zjištění: Kdo vlastně jsme a kam směřujeme? Proč? Žiji podle sebe nebo plním přání někoho jiného?

Jsem to já?

Většina lidí nedokáže zpočátku na tyto otázky vůbec odpovědět. A když ano, tak jen negativně. Nejčastěji slyším: „Myslím, že to nezvládnu, nemám na to.“ Nebo: „Chci to změnit, ale bojím se o tom vůbec začít mluvit.“

Je milé vidět radost, když dojde ke změně a začneme být sami sebou. Ani si neuvědomujeme, koho všeho svým chováním, návyky a strachem ovlivňujeme. Nejen, že se uleví Vám, ale často i Vašemu okolí - partnerovi, dětem a rodičům.

A zato to přece stojí