"Všichni hledáme odpovědi v knihách,
a přitom ty správné, jsou přímo v nás."


"Nehodnoť nikoho,
v jehož botách jsi neušel aspoň míli."

Staré indiánské přísloví
"V každém z nás žijí dva vlci. Záleží jen na nás,
kterého krmíme, zlého či dobrého."

Staré indiánské přísloví
"Spíše než stálé napomínání a kritiku
potřebují děti své kladné vzory a lásku."

Zuzana
"Láska není obchodník,
který chce dostat zpátky své investice."

Remarque
"Celé tajemství existence je, nemít strach."
Budha


Arteterapie


Travel Art

Art generace

„Co je skryté, stává se pomocí arteterapie jasným.“

Arteterapie, neboli léčba uměním, nám umožňuje v hektické přetechnizované době pochopení vlastního nitra a pocitů druhých lidí - dětí, partnera.... Pomocí malování, kreslení a modelování dochází k relaxaci, zvládání stresu, odstranění úzkostí a traumatu (rozvod rodičů, domácí násilí, smrt blízké osoby, vykořenění....). Právě nezpracované trauma vede k emocionálním problémům, jejichž následkem je záporné hodnocení vlastní osoby, nízké sebevědomí, civilizační choroby, poruchy příjmu potravy, užívání návykových látek apod. Prvořadým cílem tedy není vytvoření uměleckého díla, ale pomocí sebevyjádření odstranit dysfunkční vzorce chování a dojít tak do stavu harmonie se sebou samým.

Arteterapie pro děti

Díky vysoké rozvodovosti či absenci jednoho rodiče ve výchově se stále více setkáváme s citovou nedostatečností ve výchově dětí. Též přímé pozitivní komunikace je mezi členy rodiny stále méně. A právě exprese pomocí výtvarného umění nám přináší velkou výpovědní hodnotu o stavu duše, neboť verbální vyjádření je pro traumatizované dítě velmi těžké. U dětí se tak často setkáváme s elektivním mutismem, neboli narušením schopnosti komunikovat. Dítě mluvit může, ale zkrátka nechce. Mluví pouze s určitou osobou nebo jen v určitém prostředí. Arteterapie se tak stává účinným prostředkem k odstranění bloku. Je využívána v individuální, skupinové a rodinné terapii.Travel Art

Cestování časem a prostorem pomocí umění

Propojení terapie s uměním přináší viditelné pozitivní výsledky. Při kreslení, malování, tancování, hry na hudební nástroj či poslechu hudby se uvolníme a přestaneme tak myslet na stresy každodenního života.

V projektu sami k sobě relaxujeme pomocí výtvarného umění

Lidé se zpravidla dělí do tří skupin – ti, kteří mají za cíl naučit se kreslit a malovat. Přijdou s jasnou představou. Druhou skupinu tvoří ti, kteří si chtějí výtvarku zkusit, protože se s ní setkali jen okrajově třeba na základní škole. Třetí skupinou jsou lidé, kteří se doslova přichází vykreslit z problémů. K sebepoznání a pochopení vlastního nitra nám pak slouží arteterapie.

Všechny ale spojuje jedno. Přejí si strávit volné chvíle v uměleckém prostředí, načerpat inspiraci a odpočinout si. Pro děti pořádáme v letních měsících tábory plné výtvarky, zábavy a her.

Ať už na kurz dorazíte s jakýmkoli cílem, věřte, že si odnesete mnohé. Získáte nové dovednosti, naučíte se citu pro barvy, podpoříte svoji kreativitu. To vše využijete dále v běžném životě při tvoření svého domova, stylu oblékání atd.

Těším se na setkání a strávení mnoha kreativních chvil