"Všichni hledáme odpovědi v knihách,
a přitom ty správné, jsou přímo v nás."


"Nehodnoť nikoho,
v jehož botách jsi neušel aspoň míli."

Staré indiánské přísloví
"V každém z nás žijí dva vlci. Záleží jen na nás,
kterého krmíme, zlého či dobrého."

Staré indiánské přísloví
"Spíše než stálé napomínání a kritiku
potřebují děti své kladné vzory a lásku."

Zuzana
"Láska není obchodník,
který chce dostat zpátky své investice."

Remarque
"Celé tajemství existence je, nemít strach."
Budha


Kdo jsem


Zuzana Martirosjan

Jsem Zuzana, terapeutka a koučka, kterou hledáte

Pomohu Vám najít směr, radost, vnitřní klid a úspěch na Vaší životní cestě. Provedu Vás složitými situacemi a zkouškami. Společně zpracujeme témata, jakými jsou problémy ve vztazích, úzkost, závislost, strach ze změny, syndrom vyhoření apod.

Pracuji s dospělými i dětmi. Věnuji se dynamické psychoterapii, krizové intervenci, arteterapii, osobnímu a firemnímu koučinku.

Při práci s dětmi a dospívajícími se často opírám právě o arteterapii, která nám pomáhá otevřít citlivá témata jako je šikana či kyberšikana, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, rozvod rodičů aj. Exprese pomocí výtvarného umění nám zde přináší velkou výpovědní hodnotu, neboť vyjádření pomocí slov je pro děti často velmi těžké až bolestivé.

V rámci programů prevence spolupracuji se základními školami a neziskovými organizacemi. Více jak 15 let působím v komerčním sektoru, kde se zabývám psychologií ve výběru a rozvoji lidí, motivací a komunikací v rámci firemních týmů, práci s emocemi a zvládáním stresových situací.

V oboru psychologie se neustále vzdělávám. Pravidelně se účastním konferencí dětské psychologie, seminářů a psychoterapeutických setkání.

Těším se na naše setkání