"Všichni hledáme odpovědi v knihách,
a přitom ty správné, jsou přímo v nás."


"Nehodnoť nikoho,
v jehož botách jsi neušel aspoň míli."

Staré indiánské přísloví
"V každém z nás žijí dva vlci. Záleží jen na nás,
kterého krmíme, zlého či dobrého."

Staré indiánské přísloví
"Spíše než stálé napomínání a kritiku
potřebují děti své kladné vzory a lásku."

Zuzana
"Láska není obchodník,
který chce dostat zpátky své investice."

Remarque
"Celé tajemství existence je, nemít strach."
Budha


O mně


Zuzana Martirosjan Součková

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou, obor mezinárodní obchod a public relations. Jeden rok jsem také strávila studiem v USA, kde jsem se setkala pro mě s odlišným a v mnoha směrech zajímavým systémem výuky. Již během studia jsem založila modelingovou a eventovou agenturu s působností jak v Čechách tak v zahraničí. Mým hlavním úkolem bylo sestavení a vedení profesionálních týmů tak, aby odvedly co nejkvalitnější práci. Jednalo se zejména o účast na mezinárodních konferencích, módních přehlídkách a různých společenských akcích. Během mého působení v komerčním sektoru jsem se setkala s lidmi s různými charaktery a životními osudy, což mě zavedlo do oblasti psychologie. Pracovala jsem hlavně se studenty středních a vysokých škol. U dívek se objevovaly problémy se sebe přijetím a poruchou příjmu potravy (anorexie a bulimie), u mužů pak narcismus a různé formy závislostí (např. nadměrné hraní počítačových her apod).

Své vzdělání jsem si rozšířila studiem dynamické psychoterapie, arteterapie a řadou akreditovaných kurzů zaměřených na motivaci, podporu kreativity dětí, závislé vztahy a práci s traumatem. V současné době se věnuji práci terapeutky, koučky osobního rozvoje a konzultaci mezilidských vztahů. S klienty dále spolupracujeme na odstranění bloků a negativních jevů v životě, jako například stres, syndrom vyhoření, ztráta motivace. Značný prostor svého zájmu věnuji dětem. Pomocí arteterapie kompenzujeme nedostatečnost v citové výchově, která je dnes díky vysoké rozvodovosti či absenci jednoho z rodičů ve výchově velmi častá. Exprese pomocí výtvarného umění nám přináší velkou výpovědní hodnotu, neboť verbální vyjádření je pro takové děti velmi těžké až bolestivé. Arteterapeutické techniky dále uplatňuji ve skupinové a rodinné terapii.

V oboru se neustále vzdělávám. Pravidelně se účastním konferencí dětské psychologie, terapeutických setkání a workshopů.