"Všichni hledáme odpovědi v knihách,
a přitom ty správné, jsou přímo v nás."


"Nehodnoť nikoho,
v jehož botách jsi neušel aspoň míli."

Staré indiánské přísloví
"V každém z nás žijí dva vlci. Záleží jen na nás,
kterého krmíme, zlého či dobrého."

Staré indiánské přísloví
"Spíše než stálé napomínání a kritiku
potřebují děti své kladné vzory a lásku."

Zuzana
"Láska není obchodník,
který chce dostat zpátky své investice."

Remarque
"Celé tajemství existence je, nemít strach."
Budha


Travel Art


Travel Art

Art generace

Cestování časem a prostorem pomocí umění

Propojení terapie s uměním přináší viditelné pozitivní výsledky. Při kreslení, malování, tancování, hry na hudební nástroj či poslechu hudby se uvolníme a přestaneme tak myslet na stresy každodenního života.

V projektu sami k sobě relaxujeme pomocí výtvarného umění

Lidé na kurzu se zpravidla dělí do tří skupin – ty, kteří mají za cíl naučit se kreslit a malovat. Přijdou s jasnou představou. Terapie je nemusí vůbec zajímat. Jedná se o děti nad deset let a dospělé. Druhou skupinu tvoří ti, kteří si chtějí výtvarku zkusit, protože se s ní setkali jen okrajově třeba na základní škole. Třetí skupinou jsou lidé, kteří si přejí strávit volné chvíle v uměleckém prostředí a odpočinout si. Načerpat inspiraci a doslova se vykreslit z problémů.

Ať už na kurz dorazíte s jakýmkoli cílem, věřte, že si odnesete mnohé. Získáte nové dovednosti, naučíte se citu pro barvy, podpoříte svoji kreativitu. To vše využijete dále v běžném životě při tvoření svého domova, stylu oblékání, líčení atd.

Těším se na setkání a strávení mnoha kreativních chvil