"Všichni hledáme odpovědi v knihách,
a přitom ty správné, jsou přímo v nás."


"Nehodnoť nikoho,
v jehož botách jsi neušel aspoň míli."

Staré indiánské přísloví
"V každém z nás žijí dva vlci. Záleží jen na nás,
kterého krmíme, zlého či dobrého."

Staré indiánské přísloví
"Spíše než stálé napomínání a kritiku
potřebují děti své kladné vzory a lásku."

Zuzana
"Láska není obchodník,
který chce dostat zpátky své investice."

Remarque
"Celé tajemství existence je, nemít strach."
Budha


Blog

Téměř v každém z nás žije malé dítě s nezpracovaným traumatem

Na první pohled zdá se tři kresby dětí předškolního věku. Dva z nich skutečně nakreslilo dítě ve věku čtyř a pěti let. Ten horní a spodní. Na modrém je zobrazena ještě kompletní rodina s dominantním otcem, na horním již dítě zažívá stres z rozchodu rodičů – mezi rodiči jsou zobrazeny dveře, které je vzájemně oddělují. Dítě je svěřeno do péče matky.
Prostřední kresba je však vytvořena dospělou ženou, se kterou jsme se v rámci arteterapie vrátily do dětství. Toto období bylo pro klientku zásadní a ovlivnilo její další vztahy v dospělosti. V předškolním věku došlo totiž k rozpadu rodiny a založení nové - nevlastní sourozenec zobrazen v dolní části obrazu a nevlastní dominantní matka zvýrazněna červenou barvou značící agresi.

Nepodceňujme tedy kresby našich dětí. Jak jinak mají - nám dospělým - sdělit, že je něco trápí?
A když už jsme dospělí, nikdy není pozdě se ze všeho vykreslit ;-) 


Zpět na blog