"Všichni hledáme odpovědi v knihách,
a přitom ty správné, jsou přímo v nás."


"Nehodnoť nikoho,
v jehož botách jsi neušel aspoň míli."

Staré indiánské přísloví
"V každém z nás žijí dva vlci. Záleží jen na nás,
kterého krmíme, zlého či dobrého."

Staré indiánské přísloví
"Spíše než stálé napomínání a kritiku
potřebují děti své kladné vzory a lásku."

Zuzana
"Láska není obchodník,
který chce dostat zpátky své investice."

Remarque
"Celé tajemství existence je, nemít strach."
Budha


Blog

Šikana v dětském kolektivu

Školní rok běží na plné obrátky a mnohé děti již zažívají na vlastní kůži noční můru zvanou šikana.

Jaké mohou být její příznaky, průběh a následky? A když už nastane, jak ji účinně řešit?

Šikana je chování, kdy se jeden nebo více spolužáků chová agresivně k jinému. Nemusí se jednat jen o šikanu ve škole, ale třeba i na mimoškolních aktivitách. Ke svému jednání využívá agresor manipulaci a zastrašování. Dochází k ponižování oběti a tlaku na pokles jejího sebevědomí. Objevuje se v případech, kdy je dítě odlišné od ostatních – jiná národnost a barva pleti, obezita, slabší nebo naopak vynikající výsledky v určité oblasti apod.
Šikana začíná plíživě, například nemístnou poznámkou a udělením „puncu“, který si dítě nese dál. Následně dochází ze strany agresora k přitvrzení, a to jak slovnímu tak fyzickému. Agresor na sebe připoutá další děti, které se stanou součástí jeho skupiny. V ní panuje jasná hierarchie. Jsou vytvořena pravidla, podle kterých se má oběť chovat a trestat. Ostatní členové skupiny přijímají stanovenou normu chování a považují ji za standardní. O správnosti svého jednání mohou nakonec přesvědčit i širší okolí. Oběť získá často pocit, že je skutečně za něco vinna a může uvěřit, že si takové jednání zaslouží. V jiných případech se ale může stát na agresorovi závislá a je doslova vděčná za agresorovu pozornost, které se jí nedostává v rodině.

A jak šikanu efektivně řešit?

Určitě v začátcích a nemyslet si, že situace sama odezní. V žádném případě by rodiče neměli brát situaci do svých rukou tak, že agresora vyhledají a začnou mu vyhrožovat. Základem je zde důvěra mezi rodiči a potomkem, kdy mezi oběma stranami dochází k pozitivní komunikaci - nikoli výslechu a bagatelizování situace. Následuje informování školy, která je povinna šikanu řešit. Rodiče by měli se svým dítětem vyhledat i pomoc psychoterapeuta, protože šikana ovlivňuje další vztahy do budoucna. Mohou se též obrátit na různé krizové linky a nadace, které se problematikou zabývají.


Zpět na blog