"Všichni hledáme odpovědi v knihách,
a přitom ty správné, jsou přímo v nás."


"Nehodnoť nikoho,
v jehož botách jsi neušel aspoň míli."

Staré indiánské přísloví
"V každém z nás žijí dva vlci. Záleží jen na nás,
kterého krmíme, zlého či dobrého."

Staré indiánské přísloví
"Spíše než stálé napomínání a kritiku
potřebují děti své kladné vzory a lásku."

Zuzana
"Láska není obchodník,
který chce dostat zpátky své investice."

Remarque
"Celé tajemství existence je, nemít strach."
Budha


Blog

Když sněhuláka tak pořádného :-)

Naučme děti přijímat výzvy a společně překonávat zdánlivé limity :-)

Komunikujme s nimi, podporujme je v kreativitě a tvorbě vlastního názoru. Ne v pouhém biflování faktů a papouškování dat.
Náš vzdělávací systém je založen na neustálém, často nesmyslném, hodnocení. Místo toho, aby děti byly vedeny k samostatnosti a odpovědnosti, byly podporovány v pozitivní komunikaci a spolupráci, děje se právě naopak. To, co jim předáváme, dostáváme zpět. Jak v rodině tak ve škole. Z toho důvodu ve společnosti převládá neustálá soutěživost, závist a nesmyslná kritika.
Vzdělání je samozřejmě důležité. Každý by měl znát třeba historii svého národa. Zároveň však také umět najít spojitosti a dát si věci do logických souvislostí. Lidská hodnota se přece neodvíjí od toho, jestli jsou na vysvědčení samé jedničky ;-)

A když „výzo“ nevyšlo tak, jak jste chtěli? Nevěšte hlavu, za půl roku tu bude zas :-)


Zpět na blog